Ważne wydarzenia:

  • 1993 – Rok założenia

Od powstania firmy realizowane były zlecenia na terenach wskazanych przez klientów m. in. :

•  1997 – przebudowa pogłębiarki rzecznej ssącej na zlecenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Sandomierzu

•  2006 – prace przy budowie DCT

•  2007 – prace przy budowie jachtu „Polski hak”

  • 2013 – Nabycie terenu produkcyjnego w Gdańsku
  • 10.2013 – Zwiększenie terenów przeznaczonych na produkcję
  • 2014 – Uzyskanie certyfikatu systemu ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007 od jednostki certyfikującej Polskiego Rejestru Statków